Zborcené plochy
Jaroslav RyšavýÚvod
A) Konoidy hlavních geometrických útvarů

I. Konoid kruhu

E) Rotační přímkové plochy

I. Rotační jednodílný hyperboloid


II. Konoid elipsy


II. Šroubová plocha pravoúhlá uzavřená


III. Konoid paraboly


III. Šroubová plocha kosoúhlá uzavřená


IV. Konoid koule


IV. Šroubová plocha pravoúhlá otevřená
V. Šroubová plocha kosoúhlá otevřená

B) Zvláštní konoidy

I. Pluckerův konoid


VI. Plocha s topologií Mobiova listu


II. Kupperův konoid


VII. Rotační plocha 3. stupně


III. Stanová plocha nad kružnicí


VIII. Cayleyova plocha


IV. Walisův konoid
V. Montpellierský konoidC) Plochy určená dvěmi kružnicemi

I. Marseilleský oblouk

F) Prostorové kotálnice

I. Plocha loukotí


II. Corne de vache


II. Prostorový eliptický pohyb


III. Freziérův cylindroid


III. Pseudohelikoid


IV. Plocha dvourychlostního kruhového pohybu


IV. Plochy prostorových kotálnic


V. Plocha klikového mechanismu
VI. Plocha šikmého průchodu
VII. Plocha Pascalových závitnic

G) Konusoidy

I. Klikoposuvný pohyb se zpožděním
II. Montpellierský oblouk

D) Normálie

I. Normálie eliptického kužele s vrcholem nad středem podstavy


III. Štramberská trúba


II. Normálie eliptického kužele s vrcholem mimo střed podstavy
III. Normálie kužele s kruhovou podstavou

PoznámkyIV. Normálie řezu válcové plochy
V. Normálie elipsoidu